CMENTARZ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ

przy
Bazylice Wniebowzięcia NMP
w Zduńskiej Woli

Regulamin cmentarza parafii rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 20;
telefon kancelarii parafialnej 43 823-27-25 (czynny w godzinach urzędowania)

 1. Cmentarz dostępny jest każdego dnia tygodnia od. godz. 7.00 do zmroku.
 2. Administracja cmentarza pobiera opłaty przeznaczone na jego utrzymanie w następujących przypadkach:
  • Dzierżawa miejsca pochówku ważna 20 lat. Po upływie 20 lat dzierżawę należy odnowić. Miejsca bez nieodnowionej dzierżawy, będą przywracane, z godnie z prawem, do ponownego pochówku zmarłych
  • Opłata pokładnego przy każdorazowych pochówku
  • Opłata związana z wystawieniem nowego pomnika nagrobnego w wysokości 10% wartości pomnika, po uzyskaniu zezwolenia na jego postawienie
  • Opłata związana z wymianą starego pomnika nagrobnego na nowy, w wysokości 10% wartości pomnika, po uzyskaniu zezwolenia na jego postawienie
  • Opłata za położenie kostki i wstawienie ławki przy pomniku nagrobnym
 3. Wszystkie zezwolenia i opłaty z nimi związane funkcjonują na podstawie Ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach o chowaniu zmarłych – Dz. U. 1972, , nr 11, poz., 62 – stan prawny po zmianach wprowadzonych w 2006 r., art. 7 (Dz. U. 2006, nr 220. Poz. 1600)
 4. Szczegółowe przepisy związane z opłatami i funkcjonowaniem cmentarza zawarte są w Regulaminie cmentarzy rzymskokatolickich w Diecezji Włocławskiej, str. 12-15.

Na cmentarzu zabrania się:

 1. Przebywania na jego terenie poza wyznaczonymi godzinami.
 2. Zakłócania porządku, spokoju i powagi miejsca spoczynku zmarłych.
 3. Niszczenia nagrobków, grobowców i zieleni
 4. Wstępu osobom nietrzeźwym
 5. Zanieczyszczania terenu cmentarza
 6. Jazdy rowerami i innymi pojazdami (z wyjątkiem pojazdów obsługi cmentarnej, pojazdów obsługujących ceremonię pogrzebową, pojazdów firm wykonujących prace na cmentarzu, po uzyskaniu zgody administratora cmentarza.
 7. Wprowadzania psów i innych zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).
 8. Ustawiania ławek przygrobowych w przejściach (ławki ustawione niezgodnie z zasadami funkcjonowania cmentarza będą usuwane przez administrację cmentarza)
W ubiegłym tygodniu
Pan Bóg odwołał
do wieczności:

Śp. Zofia Szymalak

żyła lat 88

Data pochówku - 21.07.2017r.

Miejsce pochówku- Cmentarz parafialny

Sektor 11

Rozpoczęcie godz. 14 - Bazylika Mniejsza

 

Śp. Otto Olejnik

Żył lat 77

Data pochówku - 21.07.2017r. 

Miejsce pochówku - Cmentarz parafialny

Sektor 9

Rozpoczęcie godz. 14.30 - parafia św. Antoniego

 

Śp. Halina Juszczak

żyła lat 80

Data pochówku - 25.07.2017r.

Miejsce Pochówku- Cmentarz Parafialny

Sektor 11a

Rozpoczęcie godz. 12 - parafia św. Pawła Apostoła

GROBY ZASŁUŻONYCH
Grób ZłotnickichCzytaj więcej...