CMENTARZ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ

przy
Bazylice Wniebowzięcia NMP
w Zduńskiej Woli

Regulamin cmentarza parafii rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 20;
telefon kancelarii parafialnej 43 823-27-25 (czynny w godzinach urzędowania)

 1. Cmentarz dostępny jest każdego dnia tygodnia od. godz. 7.00 do zmroku.
 2. Administracja cmentarza pobiera opłaty przeznaczone na jego utrzymanie w następujących przypadkach:
  • Dzierżawa miejsca pochówku ważna 20 lat. Po upływie 20 lat dzierżawę należy odnowić. Miejsca bez nieodnowionej dzierżawy, będą przywracane, z godnie z prawem, do ponownego pochówku zmarłych
  • Opłata pokładnego przy każdorazowych pochówku
  • Opłata związana z wystawieniem nowego pomnika nagrobnego w wysokości 10% wartości pomnika, po uzyskaniu zezwolenia na jego postawienie
  • Opłata związana z wymianą starego pomnika nagrobnego na nowy, w wysokości 10% wartości pomnika, po uzyskaniu zezwolenia na jego postawienie
  • Opłata za położenie kostki i wstawienie ławki przy pomniku nagrobnym
 3. Wszystkie zezwolenia i opłaty z nimi związane funkcjonują na podstawie Ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach o chowaniu zmarłych – Dz. U. 1972, , nr 11, poz., 62 – stan prawny po zmianach wprowadzonych w 2006 r., art. 7 (Dz. U. 2006, nr 220. Poz. 1600)
 4. Szczegółowe przepisy związane z opłatami i funkcjonowaniem cmentarza zawarte są w Regulaminie cmentarzy rzymskokatolickich w Diecezji Włocławskiej, str. 12-15.

Na cmentarzu zabrania się:

 1. Przebywania na jego terenie poza wyznaczonymi godzinami.
 2. Zakłócania porządku, spokoju i powagi miejsca spoczynku zmarłych.
 3. Niszczenia nagrobków, grobowców i zieleni
 4. Wstępu osobom nietrzeźwym
 5. Zanieczyszczania terenu cmentarza
 6. Jazdy rowerami i innymi pojazdami (z wyjątkiem pojazdów obsługi cmentarnej, pojazdów obsługujących ceremonię pogrzebową, pojazdów firm wykonujących prace na cmentarzu, po uzyskaniu zgody administratora cmentarza.
 7. Wprowadzania psów i innych zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).
 8. Ustawiania ławek przygrobowych w przejściach (ławki ustawione niezgodnie z zasadami funkcjonowania cmentarza będą usuwane przez administrację cmentarza)
W ubiegłym tygodniu
Pan Bóg odwołał
do wieczności:

 

 Śp. Irena Jarosławska - żyła lat 83

   Msza św. 16-11-2017r. ( czwartek ) - godz. 12

   Bazylika Mniejsza

   Pochówek- cmentarz parafialny

   Sektor - 6

 

 Śp. Krzysztof Sobaczak - żył lat 52

   Msza św. 16-11-2017r. (czwartek ) - godz. 14

   Bazylika Mniejsza

   Pochówek - cmentarz parafialny

   Sektor - 8

 

 

GROBY ZASŁUŻONYCH
Grób ZłotnickichCzytaj więcej...